Beste reünisten,

Na twee jaar vooruit te hebben gekeken, kijken we nu ineens terug op onze reünie. Eigenlijk kunnen we amper de juiste woorden vinden om ons gevoel na afloop te beschrijven. Het heeft onze verwachtingen ruimschoots overtroffen.

Het woord dat daar het best bij past, is misschien wel dankbaarheid. We zijn dankbaar dat we de geschiedenis van onze school op prachtige wijze mochten herbeleven en tegelijkertijd ook geschiedenis konden schrijven. We zagen in de nieuwbouw zelfs een glimp van de toekomst. De reacties die we nu van zo velen krijgen zijn hartverwarmend.

We danken iedereen die deze dag mede mogelijk heeft gemaakt. Dank aan alle leerlingen, collega’s en zelfs oud-collega’s die hebben geholpen. Soms van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.Een speciale dank gaat uit naar de mensen van de muziek: David Heerkens, Rogier en Robert Vuijk en de artiesten die hun talent wederom toonden.

Maar bovenal… bovenal zijn we dankbaar voor jullie komst. We proefden de unieke sfeer van onze school.

Dankzij jullie was het zo’n mooie dag. Dank!

Joke, Elbert, Dirk, Eric Jan

Herinneringen

Om herinneringen te bekijken van

anderen..

Contact

Om aan te melden of om herinneringen

met ons te delen..

Reüniecommissie

Weten uit wie de commissie bestaat?